Общи условия

1. Издателско каре: посочено в издателското каре наше предприятие оперира виртуалния магазин “www.energiepflanzen.com”

Собственик/управител:
Райнхард Шпер
Gegend 20
4894 Oberhofen am Irrsee
данъчен номер: ATU 487 90 704

Тел./факс: +43 6213 69956
Служба за обслужване на клиенти: от понеделник до петък от 08.00 до 12.00 часа
Информации, информативни данни и оплаквания на:
info@energiepflanzen.com

Собственик на медията, издател, редактор: Шпер Райнхард
Правна форма: едноличен търговец
Седалище на фирмата: Oberhofen am Irrsee
Нормативни наредби: търговски кодекс
Търговско наименование: градинар и цветар
Доброволни кодекси за поведение: www.guetezeichen.at
Член на WKO-OÖ: специализирана група Градинари & цветари
Професионално наименование/предмет на дейност на предприятието: градинар и цветар

2. Валидност: нашите общи условия се отнасят за поръчката, закупуването на растения и резници от нашия уебсайт www.energiepflanzen.com. Те са валидни за търговията с фирми и с физически лица. Отклоняващи или противоположни общи условия на клиенти или на потенциални клиенти изгубват своята валидност с приемането на нашите Общи условия. С кликване на отметката в кошницата за пазаруване преди предаване на поръчката „Прочетох и приех Общите условия“ купувачът се съгласява с тези Общи условия и договорно се обвързва с тях.
Нашата продуктова гама е необвързваща. Поръчката от пълнолетни клиенти (хора над 18 годишна възраст) представлява предложение за сключване на договор за продажба. След това изпратеното от нас потвърждение за получаването на поръчката все още не представлява приемане на предложението. Договорът за продажба влиза в сила само, когато ще доставим поръчаната стока чрез изпращане на втори имейл за потвърждение на поръчката или друго приемане на предложението на клиента. Всички оферти могат да се променят, те са необвързващи и са налични само до изчерпване на количествата.

3. Цени, доставка: всички представени цени на уебсайта са в евро € плюс законният австрийски ДДС за растения от 13% от стопансттвото Gegend 20, 4894 Oberhofen am Irrsee, Oesterreich. Разходите за опаковка и транспорт се регулират автоматично по време на процеса на поръчка и може да се видят при разходите за доставка. Ако желаете да направите поръчка, която се отклонява от нашите продуктови пакети, моля да запитате цените на растенията и разходите за доставка отделно. Във всички случаи, разходите за доставка не са включени в цената на стоката!
Плащането се извършва чрез PayPal или чрез предварително плащане
Доставка се извършва изрично СЛЕД получаване на сумата по фактурата, обикновено в понеделник. Принципно стоката остава наша собственост, докато стойността на фактурата не бъде платена напълно (право за запазване на собственост). При продажби на предприемачи от държавите на ЕС с доказване на ДДС номер отпада австрийският ДДС, след това те имат задължението е да платят ДДС в родната си държава. При продажби на клиенти извън ЕС не се начислява ДДС, но те трябва да платят съответните национални вносни мита. Цените на растенията са валидни към датата на поръчката с включен ДДС. Ако в хода на изпращането има разходи по износ или внос, те се поемат от поръчителя (информация ще намерите при Вашата компетентна митническа служба). Доставка се извършва изрично СЛЕД получаване на сумата по фактурата, обикновено в понеделник. Доставката чрез нас се извършва при уговорката, че ние доставяме правилно и навреме и че не носим отговорност за липсващата наличност. Ако срокът на доставката не може да бъде изпълнен, ще Ви информираме по имейла или по телефон. Ако не сте съгласни със забавената доставка, можете по всяко време без ограничения да оттеглите договора. Принципно стоката остава наша собственост, докато фактурата не бъде платена изцяло (право на запазване на собственост). Доставката се извършва чрез куриерски услуги (в много големи количества) или като пакетни пратки чрез Hermes, DHL, DPD или GLS. Ако не всички продукти могат да се доставят веднага, веднага ще Ви уведомим. Продуктите, които могат да се изпратят веднага, ще бъдат незабавно изпратени или при уговаряне ще се изпратят заедно с другите, когато станат достъпни. Въпреки това, разходите за доставка ще бъдат таксувани дори и при частична доставка само веднъж за всяка поръчка.

4. Процес за извършване на поръчка, корекция на поръчката, прекъсване на поръчката: след избиране на желания продукт можете да го поставите необвързващо чрез натискане на бутона „В кошницата за пазаруване“ в кошницата за пазаруване. Съдържанието на пазарната кошница можете да видите необвързващо по всяко време чрез натискане на бутона „Отидете към касата“. Продуктите могат по всяко време да се премахнат от пазарната кошница чрез натискане на бутоните „Изтриване на кошницата за пазаруване“ или „Премахване“. Ако искате да купите продуктите от пазарната кошница, натиснете бутона „Потвърдете“. След това моля да въведете Вашите данни, изберете начин на плащане и натиснете накрая върху бутона „Покупка“. Вашата поръчка се изпраща към нас и Вие виждате още един път детайлите на Вашата поръчка. Едно по-обширно описание на процеса на поръчка можете да видите в ЧЗВ.

5. Език на договора: съдържанието на договора, всички други информации, службата за обслужване на клиенти, информативни данни и жалбите се предлагат на немски език.

6. Нашата оферта: Нашите оферти обикновено са обект на промяна. Изключително за сортове и видове, които не може да бъдат повече доставени да се заменят с налични подобни такива, респ. да се изключат от една доставка или да се откаже договор за покупка, когато сортовете не са вече налични.

7. Договор и заключение: един обвързващ договор за купувача възниква след нашето потвърждение на поръчката при покупка чрез нашия формуляр за поръчка. При поръчка по пощата моля да подпишете нашето потвърждение на поръчката и да ни го изпратите след това. От този момент нататък договорът за покупка е валиден като задължителни за купувача.
Запазваме си правото за отказ, когато напр. се породят значителни съмнения относно платежпособността на клиента, респ. покупната цена не е инструктирана от нас.

8. Право на отказ за потребители от Австрия: срокът на правото за отказ за потребители съгласно KSchG (закон за прекъсване на договор) възлиза на 14 дни от сключването на договора. Той започва при доставката на стоките с тяхното постъпване при потребителя. Денят на започване на срока (сключването на договора, респ. постъпването при клиента) не се включва. Отказът може да се извърши без представяне на причините в писмена форма по пощата, факса или чрез писмо до нашето предприятие в рамките на срока за отказ на по-долу посочения адрес:

Energiepflanzen.com
Reinhard Sperr
Gegend 20
4894 Oberhofen am Irrsee

Факс: +43 6213 69956
имейл: info@energiepflanzen.com

Ако потребителят оттегли договора, предприемачът трябва да върне плащанията, направени от потребителя и да направи съответните разходи. Потребителят трябва да върне получените услуги и да плати една определена сума за обезщетение на предприемача за използването, респ. обезщетение за по този начин образувалото се намаляване на стойноста на услугата. Приемането на услугите от потребителя не се разглежда като намаляване на стойноста.
Стоките, които могат да бъдат изпратени като пакетни пратки, трябва да се изпратят обратно от потребителя; стоките, които не могат да се изпратят като пакетна пратка, ще бъдат взети от потребителя лично от нас. Клиентът трябва да поеме разходите по обратното пращане на стоката, ако той живее в Австрия.
Ако клиентът е предприемач, правото на отказ е напълно изключено.

9. Право на отказ за потребители от Германия:
9а. Регулиране на разходите при правото на отказ за потребители от Германия: ако потребителят упражни правото си на отказ съгласно точка 9б, той трябва да поеме редовните разходи за обратното изпращане на стоката, ако доставената стока съответства на поръчаната и ако цената на обратно изпратения предмет не превишава сумата от 40 евро или когато при една по-висока цена на предмета към момента на отказа не е извършено още съответната услуга или не е извършено договорно частично плащане. В противен случай обратното връщане е безплатно.
Следната „инструкция за правото на отказ“ – законно написан текст – Ви информира за предпоставките, извършването и последиците от правото на отказ.
9б. Инструкция за правото на отказ за потребители от Германия
Инструкция за правото на отказ
Право на отказ: можете да оттеглите договорната си декларация в рамките на 14 дни без представяне на причините в текстова форма (напр. писмо, факс, имейл) или – когато предметът бъде доставен преди изтичане на срока – също чрез обратно изпращане на предмета. Срокът започва след получаване на тази инструкция в текстова форма, въпреки това не преди постъпване на стоката при получателя (при последваща доставка на подобните стоки не преди постъпване на първата частична доставка) и също не преди изпълняване на нашите информационни задължения съгласно член 246 § 2 във връзка с § 1 параграф 1 и 2 от Закон за граждански кодекс, както и нашите задължения съгласно § 312g параграф 1 член 1 от Граждански кодекс във връзка с член 246 § 3 от Закона за граждански кодекс.
Отказът трябва да се изпрати на:
Energiepflanzen.com
Reinhard Sperr
Gegend 20
4894 Oberhofen am Irrsee

Факс: +43 6213 69956
имейл: info@energiepflanzen.com

Последици от отказ: в случай на действителен отказ взаимно получените услуги трябва да се върнат, респ. придобитите ползи (напр. лихви). Ако не можете да ни върнете получената услуга, както и ползите (напр. предимства при употреба) или ги връщате частично или само в увредено състояние, трябва да ни платите компенсация за загубената стойност. За увреждането на предмета и за придобитите ползи трябва да платите обезщетени до степента, която е оценена при проверка на свойствата и функционалността. Под „проверка на свойствата и функционалността“ се разбира тестването и изпробването на съответната стока, което е възможно и може да се приложи в магазина на предприятието. Предметите, които могат да се изпратят като пакетна пратка, се изпращат на наша отговорност. Вие трябва да поемете редовните разходи за обратното изпращане, ако доставената стока съответства на поръчаната такава и ако цената на обратно изпратения предмет не превишава сумата от 40 евро или при една по-висока цена на предмета към момента на отказа не е извършена все още услугата или не е извършено едно договорно частично плащане. В противен случай обратното изпращане е безплатно. Предметите, които не могат да бъдат изпратени като пакетна пратка, ще бъдат взети при Вас лично от нас. Задълженията за възстановяване на плащания трябва да се извършат в рамките на 30 дни. Срокът за Вас започва с изпращането на Вашата декларация за отказ или на предмета, за нас с получаването.
Край на инструкцията за правото на отказ

Указания за едно възможно безпрепятствено развитие на обратното изпращане: моля да изпратите обратно при възможност продукта в оригинална опаковка. Оригиналната опаковка не е „задължение“, т.е. не е предпоставка за валидността на Вашето право, но опростява и осигурява развитието. Обратните пратки и злопоупотребеното използване на възможността за обратно изпращане причиняват разходи. Ако искате да изпратите само един доставен продукт, но въпреки това сте поръчали и други продукти, които искате да заплатите с фактура, просто премахнете продукта, който искате да върнете, от сумата на фактурата.

10. Осигуряване на гаранция, отговорност, гаранция: осигуряването на гаранция се извършва съгласно законовите наредби (24 месеца от получаването на стоката). Осигуряването на гаранция се отнася до недостатъците при предаването на растенията (видими и невидими), но не се дава гаранция за растеж. ЗА вредители, лошо време, почвени условия и др. или също за неправилното използване на растението от страна на клиента не се осигурява гаранция. При основателно съществуващи дефекти поради свежестта на растенията, ще се извърши безплатна замяна или ще се предприеме подобрение, при което е необходим определен срок. Трябва да се обърне внимание, че евентуалната замяна може да се извърши само в периода за засаждане от началото на април до средата на май! Ако смяната или подобрението не може да се извършат (не е възможно, твърде големи разходи, неразумно е, забавяне на срока и др.), тогава купувачът може да претендира за намаляване на цената, респ. ако дефектът не е незначителен, да прекрати договора (преобразуване). Появилите се дефекти трябва да се известят по възможност при доставката, респ. след като са станали видими.
Ако покупката представлява за клиента търговска сделка (B2B), в рамките най-късно на 2 седмици след получаване на стоката той трябва да провери стоката и незабавно да уведоми за намерените дефекти.
Нашето предприятие носи само отговорност за щети в случай на умисъл и груба небрежност. Това не е валидно за щети при злополука, респ. при потребителския бизнес. Съществуването на лека, респ. на голяма небрежност, доколкото не се отнася до потребителския бизнес, трябва да се докаже. Замяната на (дефекти) последващи щети, както и на други материални щети, имуществени щети и щети от трети лица към клиентите, ако не се отнасят до потребителския бизнес, е изключена. Нашето предприятие като оператор на посочения в издателското каре интернет магазин извършва услугите с голямо старание, но не носи отговорност за извършени или получени от трети лица услуги.
Гаранцията се осигурява при гаранта (при производителя / понякога също при продавача, случай че той е прозводителят) съгласно неговите наредби. Чрез използване на гаранцията, законното осигуряване на гаранция не се ограничава.

Забрана за обезщетение: едно обезщетение с насрещен иск на клиента спрямо отворени искове за покупната цена на нашето предприятие, ако този насрещен иск не е нито признат писмено от нас, нито е установен законно, е изключено. Препоръчваме Ви да ни изпратите в писмена форма законни декларации, известия и др. – с изключение на известия за липси.

Растеж: принципно можем да осигурим всички културни мерки за възможно доброто порастване на нашите растения, но въпреки това не можем да дадем никаква гаранция. С удоволствие ще Ви помогнем при търсенето на разрешение на такъв проблем.

Освобождаване от отговорност: една валидност на претенциите за обезщетение за щети, когато е законно допустимо, принципно е изключено.

11. Плащане и забавяне на плащане: запазваме си правото на отказ за случаи, когато напр. има значително съмнение за платежоспособността на клиента, респ. покупната цена не е инструктирана от нас.
Гаранцията се осигурява при гаранта (при производителя / понякога също при продавача, случай че той е прозводителят) съгласно неговите наредби. Чрез използване на гаранцията, законното осигуряване на гаранция не се ограничава.

12. Разходи за предупреждение и инкасо: договорният партньор се задължава в случай на забавяне, дори и при невиновно забавяне на плащане, да ни обезщети за възникналите разходи за предупреждение и инкасо, които са свързани с необходимото правно преследване и искове, при което той се задължава в случай на използване на инкасо бюро да ни компенсира за възникналите разходи. Ако ние извършваме предупредителен процес, длъжникът се задължава да плати за всяко предупреждение сумата от 12 евро, както и за съхраняването на предупреждението като доказателство сумата от 5 евро за половин година.

13. Забавяне на приемане: при забавяне на приемането при клиента, което той е поръчал като предприемач, имаме правото да съхраняваме стоката при нас, при което да изискаме във фактурата една сума за съхранение от 0,1 евро за календарен ден. В същото време държим на изпълнението на договора.

14. Запазване на правото на собственост: запазваме си правото на собственост на доставената стока до постъпване на всички плащания от клиента. Ако клиентът получи правото на собственост, той трябва да го продължи. Достъп от трети лица върху нашата с право на собственост стока трябва да бъдат незабавно съобщени от клиента. Залагания, прехвърляне на права на собственост върху кредитора и други подобни са допустими само с нашето изрично съгласие. Ако забавеното плащане не се плати веднага след предупреждение, нашата с право на собственост стока трябва незабавно да се предаде. Разходите за обратното приемане са за сметка на клиента.

15. Приложимо право: за уреждане на търговските сделки на нашата фирма с клиенти се прилага изключително австрийското законодателство без прилагане на Конвенцията на ООН за правата при покупка, респ. на австрийски или международни стандарти.

16. Място на изпълнение, сфера на компетенции на съд: мястото на изпълнение и сферата на компетенции на съд на всички търговии е седалището на фирмата. (Oberhofen am Irrsee, Горна Австрия). За договори с предприятие се договаря нашето фирмено седалище като сфера на компетенции на съд.
Договорните страни договарят използването на австрийското законодателство. ООН конвенцията за правата при покупка, както и всички наредби, които се отнасят до ООН конвенцията за правата при покупка, напълно се изключват.
За потребители извън ЕС са валидни техните задължителни национални наредби за потребителите, може да се окаже, че съответните австрийски наредби за потребителите са по-изгодни.
За договори с предприятия се договаря нашето фирмено седалище като сфера на компетенции на съд.
За договори с потребители от държава членка на ЕС признаваме също съда на местожителството на потребителя.
Ние признаваме и интернет омбудсмана като извънсъдебно разрешаване на спорове:
интернет омбудсман, Margaretenstr. 70/2/10, 1050 Wien

17. Защита на данните: Защитата на частната сфера е много важна за нас. В нашата декларация за защита на личните данни Ви информираме подробно за подхода с Вашите данни.
Оберхофен, февруари 2013 г.

Reinhard Sperr, Gärtnermeister

4894 Oberhofen | Gegend 20 |
Österreich | Мобил. тел.: +43 664 53 25 487 |
имейл: info@energiepflanzen.com
http://www.energiepflanzen.com/
Нашите Общи условия като pdf: Общи условия