айлна информация за енергийно дърво и енергийна гора

Energiewald Pappelsteckling

Енергийна гора тополови резници

Характеристика на бързообортни плантации

В първата фаза от живота си растенията растат много бързо. За много кратко време се произвежда много маса в сравнително малкък обем (тегло на обем). Използват се специални дървесни видове (клонинги), предимно от топола, върба и акация. Широколистните дървета се изрязват през равни периоди от време, т.е. отрязват се до земята. Реколтата се използва. Стъблото израства отново, бързо образува маса и след няколко години (2−10) е възможна нова реколта.

Предимствата от това са следните: спестявате си разходи за ново озеленяване и добива, спрямо обичайна гора е 2 до 4 пъти по-висок. След първото обръщане силата на растеж често нараства. След 25 до 30 години добивът намалява и се препоръчва изкореняване и ново засаждане, съответно друго използване на полето.

назад

Фактори за успех с енергийни растения

Накратко са място, добър избор на клонинг според климат и почват, грижа в годината на засаждане, разположение на растенията, качество на резниците, водоснабдяване (преди всичко през сезона), качество на почвата, средна годишна температура, плевели, болести и вреди от диви животни.

назад

Маркетинг на стърготините

Собствена употреба (независимост, собствено захранване) или доставка на клиенти (напр. топлоцентрали), мебелна и хартиена индустрия. Все повече земеделци решават да бъдат не само доставчик на стърготини, но и доставчик на топлина. Например Сдружението за биомаси Горна Австрия подпомага със съвети хора, които искат да строят и експлоатират топлоцентрали.

назад

Правни критерии (валидни за Австрия) за енергийни гори

Разстоянията до съседните парцели трябва да се спазват. Минимумите са заложени в законите на всяка страна. Като място за обръщане се препоръчват поне 3 до максимално 10 метра.Бързооборотното стопанство трябва своевременно (до 10 години след засаждане) да се обяви в общината или окръгаи да се прибира реколтата според член §1(5) от закона за горите. Бързообортните парцели са земеделски парцели, при условие че културата не е засята върху горска площи се обявят в рамките на 10 години като такива. Реколта от енергийната гора за първи път трябва да бъде прибрана най-късно след 30 години, иначе парцелът се обявява за гора.Моля преди поръчка задължително проверете законите в съответната страна!назад

Растителни критерии на бързооборотни терени

Тополатаи върбатаобичат вода. Растежът на растението зависи от валежите (поне 300−400 ммпрез сезона), способността на почвата да задържа водаи наличието на вода в земята. Хумусътили съдържанието на хранителни вещества са едва втори по важност. Подходящи терени санай-вече блокирани терени, земеделска земяи земя с гранични стойности на добив. Мека глинас добро водоснабдяване е подходяща.

назад

Видове, клонинги и сортове за енергийна гора

Акация

Клонинг се нарича целият комплекс от растения, които имат еднакъв генетичен материал. Клонирането се получава посредством вегетативно размножаване, т.е. с използването на калеми от дървото-майка.

В Централна Европа се използват предимно топола и върба – върбата преди всичко за водонаситени почви и студени, съответно високи места. Тя обаче е по-застрашена от диви животни.

Внимание: Големи площи не трябва да се залесяват с един единствен клонинг! Вместо това, според мястото трябва да се избере подходящо многообразие от клонинги, съответно естествен материал от региона, който е доразвит с развъждане. Върбите са подходящи по-скоро за кратки интервали от 2 до 5 години и дават добив от 7 до 15 тона суха маса на хектар и година. Акацията има по-висока отоплителна стойност, при прибиране на реколтата само около 35 % влага (топола и върба около 55 %), добра запалимост и вирее дори на сухи, песъчливи и горещи места много добре. За големи площи не се използа един единствен клонинг!
Вместо това, според мястото трябва да се избере подходящо многообразие от клонинги, съответно естествен материал от региона, който е доразвит с развъждане;
Върба почти 100%-ов успех на израстване и регенрация; интервали от макс. 4 години; висока опасност от увреждане от диви животни; добив от около 8т/ха/год;
Акация: висока отоплителна стойност; добра запалимост; ниски изисквания към почвата, издържа на суша;

назад

Подготовка на почвата за енергийно дърво

Energiewald im zweiten Standjahr

Енергийна гора във втората година

Земята се оре през есента на дълбочина 25-30см, през пролетта непосредствено преди залесяване се брани. Времето се определя според предишната култура и естеството на почвата; свързани почви – есенни, съответно зимни плодове, леки почви могат да бъдат обърнати непосредствено преди залесяване.

Ливада: прекопаването е неизбежно (изключение: залесяване с пръчки, растения с корени); като правило е достатъчно прекопаване на дълбочина около 30см, последвано от смилане непосредствено преди залесяване;
Хербициди: на места със засилена поява на плевели могат да се използват хербициди непосредствено преди или малко след залесяването и/или още през есента
Подпочвено засаждане: сеитба преди засаждане на резниците може да подтисне растежаа на плевели, с което да намали грижите за културата. Опити със зърнени и бобени култури показват, че могат да се ползват като плод или мулч (обикновено леко намаляват растежа -> конкуренция за вода и хранителни вещества).

назад

Залесяване с резници от топола/върба

Залесяването на енергийни дървета като топола, върба и акация се извършва през пролетта от средата на март най-късно до средата на май (високи терени). 20-сантиметровите резници, 2-метровите пръчки или едногодишните резници с корени се поставят в почвата на дълбочина 20 до макс. 50 см и се натискат добре. Подредбата на растенията трябва да е в един ред с 1.500 до 8.000 броя или в двоен ред (40 до 80 броя на ред). Между тях се оставя път с ширина 2,5 до 3 м (около 13.000 броя/хектар).

Резниците или пръчките нямат особени изисквания към почвата или климата и могат да се залесяват на полета с граничен добив (според сорта). По-висок добив се достига на добра земеделска земя. Земята трябва да се оре през есента и да се подготви през пролетта, преди залесяване. Залесяването е възможно на ръка до 0,5 хектара, при по-големи площи е смислено използването на машина.* Пръчки и растения с корени могат да се залесяват директно на ливада без допълнителни грижи.

* Ние предлагаме машина на разстояние около 200 до 300 км.

назад

Грижа, растителна защита при енергийна гора

Напъпила топола

В годината на залесяване резниците трябва да се пазят от плевели. Препоръчва се механично или химическо отстраняване. От втората година до края на периода почти не се налага обработка. Все пак се препоръчва наблюдение за насекоми, болести и плевели. До сега са известни само минимални появи на вредители и болести.

За био или екологични стопанства механичната борба с плевели е единствената възможност. За това 3 до 4 пъти пътят между редовете трябва да се изоре и редовете да се прекопаят. При по-малки площи (до макс. 1 хектар) вреди от диви животни могат да бъдат предотвратени с поставяне на мрежа или маркиране с аромати. При енергийна гора от върба се препоръчва възможно по-голямо залесяване с множество клонинги. При сгъстени растения вредите се ограничават до граничните райони на гората.

Вреди върху по-големи площи могат да бъдат компенсирани със залесяване на резници или пръчки. Компенсацията на малки площи не е рентабилна, защото новите растения не успяват да се наложат.

назад

Торене на енергийни растения

Торенето не е необходимо, но чрез него може да се постигне минимално увеличение на добива (до 100 кг азот/хектар). Преди всичко при върбата азотното торене се отразява положително на добива. В годината на залесяване не се препоръчва торене, това води до лошо отлежаване през есента. Торене с компост, екскрементна маса и пепел – ако са налични – има смисъл.

Реколта от енергийно дърво

Свежи стърготини около 55% влага

Реколтата се прибира в сезона между декември и март, според разположението и сорта на всеки 2 до 10 години. Върба и акация се прибират по-често от топола. Също така при по-тясно залесяване или при напълно механизирано прибиране на реколта по-често, отколкото при по-широко залесяване и разнообразни методи на прибиране на реколта.

С пригодени приставки за царевица и специално оборудване напълно механизирано прибиране на реколта е възможно и е рентабилно на недалечни разстояния и площ над 3 хектара. Прибирането е полумеханизирано с моторна резачка и количка при по-малки площи.

За собствена употреба, складиране и частни продажби, стърготините трябва да се изсушат поне до 30 % съдържание на влага. Доставката на топлоцентрали може да се осъществи веднага след прибиране на реколта, според договора обаче най-често се начислява такса за влажна реколта.

Добив от енергийна гора

Добивът на хектар и година е 7 до 15 атротона (абсолютно суха = суха маса). Възможни са големи разлики поради климата, качеството на почвата, водоснабдяването и сорта. Добивът на топола може да достигне до 20 атротона при оптимални условия.

назад

Рекултивиране – изкореняване на бързооборотни терени

След последната реколта пръчките се отстраняват, а корените се унищожават с горска фреза (на около 35 см дълбочина). Скоростта на движение контролира степента на раздробяване. С предлагащите се в момента на пазара фрези е възможно и друго земеделско ползване. При разчистване почвата трябва да е суха до дълбичната на обработка (сгъстяване!).

назад

Разходи енергийна гора, цени стърготини

Важни моменти при продажбата на стърготини от енергийна гора:

  • данни за масата (тон) или обема (куб. метър); сухи или свежи; съдържание на влага?
  • добив – среден добив на хектар и година (по-нисък) или общ добив в единичните години (по-висок)
  • паритет – къде се предава стоката? На полето, в топлоцентралата?

Сравнение с други култури: бързооборотната реколта трябва да има икономически смисъл, ширината на предложенията варира между 150 и 700€ при енергийно дърво (данни 2012 г.) и между -50 – +325€ при индустриално дърво;
За рентабилността са решаващи следните точки:

  • добив на суха маса
  • цена на суха маса
  • разходи за прибиране на реколта
  • препоръчителна минимална големина на полето при използване на комбайн 3 – 5 хектара

С удоволствие ще ви помогнем и при калкулацията за вашите полета с енергийна гора!

назад

Изводи за залесяване на бързооборотни плантации

Времената, когато бързооборотните терени с екзотични култури се възприемаха като строго експериментални, окончателно отминаха. Бързото нарастване на терените в Австрия и Германия, но и в Югоизточна Европа показва, че енергийните гори ще играят немалка роля в бъдещото захранване с биомаса. За единичния фермер това може да означава от една страна независимост, чрез захранване с енергия, от друга страна интересен източник на приходи от продажба на дърво или в най-добрия случай на топлина.Още веднъж събрани всички важни точки:• място• разстояние между растенията, вид на дървото, време на обръщане

• машина и метод за прибиране на реколта

• избор на вид и клонинг

• подготовка на почвата

• метод за борба с плевели

• планиране на логистика за реколтата

• оползотворяване

назад

 

Източник: собствен опит, FHP, земеделска камара на Австрия

Купете енергийни растения изгодно онлайн

към магазина