Галерия и видео

Съставете си мнение за нашето голямо разнообразие от сортове като посетите нашата галерия. Освен енергийната трева мискантус ние предлагаме и различни енергийни дървета като топола, върба или акация.

Снимки на мискантус, китайска тръстика и слонска трева

Снимки на топола, върба и акация

Видео за нашата собствена енергийна гора – само немски

В последните години заснехме няколко интересни филма за енергийни растения, които естествено не искаме да ви спестим!


Зимата се завърна в нашата енергийна гора в Оберхофен (Австрия). Точното време за отсичане на резниците!


Нашата енергийна гора и мискантус (=слонска трева, китайска тръстика) отново ни дариха с огромен растеж. Три до четири метра при мискантус и топола, два до три метра при върба на тази почва означават около 10 тона суха маса на хектар и година. Забавлявайте се докато гледате енергийните растения!

Енергийна гора


Тук ще видите оптималното протичане на напълно механизирано залесяване с енергийно дърво и важна допълнителна информация.


Възобновяеми суровини като енергийна върба в конкретния случай, но и топола и акация могат по този начин изгодно да бъдат преработени на биомаса и стърготини. Според разстоянието до изпълнителя прибирането на реколта от енергийна гора с пригодена приставка за царевица е икономически ефективно от 3 хектара.

Мискантус


Тук ще видите оптимално напълно механизирано залесяване с мискантус (слонска трева, китайска трева) и важна допълнителна информация


Мискантус (слонска трева, китайска тръстика) може да се оползотворява по най-различни начини. Освен като алтернативен строителен и изолационен материал, също като мулч или като биогориво от второ поколение

 

Тук ще видите оптимално напълно механизирано залесяване с мискантус (слонска трева, китайска трева) и важна допълнителна информация