Топола, върба и акация на бързи обороти

Energiewald Pappel im zweiten Standjahr

Енергийна гора топола във втората година

Бързооборотна плантация или дърво от енергийна гора от бързорастящи дървета (топола, върба и акация) на зелени или земеделски площи представляват полноценна и необходима алтернатива за биогенното захранване със суровини днес и преди всичко в бъдещето.

Защо бързооборотни?

Първите трудности с доставки заради покачващия се брой ТЕЦ, използващи биомаса и частни отоплителни системи, както и едновременното нарастващо търсене от страна на дъскорезниците правят търсенето на алтернативи на обичайните енергийни дървета от гората все по-актуално.

От друга страна, една енергийна гора може да използва смислено и слаби терени, може да предложи алтернатива на често неатрактивната аренда, както и рентабилни възможности за допълнителни доходи на земеделските стопани.

Освен това темите независимост и сигурност на захранването са много важна точка днес за всеки фермер, гледащ в бъдещето.

Накратко за енергийна гора/енергийно дърво

Energiewald Pappelsteckling

Енергийна гора тополови резници

За всички, които бързо искат да видят най-важната информация за топола, върба и акация, сме подготвили кратка информация. В нея ще намерите следните данни за топола, върба и акация:

Детайлна информация за енергийна гора

Концентрирани знания за топола, върба и акация сме събрали на следващите страници:

Тук още веднъж всички важни детайли за бързооборотното развъждане в един поглед.

Разбира се ще отговорим на вашите специални въпроси, засягащи вашия личен енергиен проект, по телефон или e-mail info@energiepflanzen.com

към магазина