Sida (сида)

Sida east, Sida hermaphrodita (L.) Rusby или Virginia mallow, както е наречено още това слезово растение, произхожда от Северна Америка и принадлежи ботанически към трайните насаждения. Това означава, че растението пониква от земята, подобно на мискантус през април/май, то достига крайна височина от около 3 до 4 метра през средата на лятото и след това измира през есента. При това растението се изсушава напълно и се оцветява в кафяво. При това хранителните вещества се изпращат отново в корените и се съхраняват там до следващото покълване.

Virginia mallow, Sida hermaphrodita (L.) Rusby, Biljke side, Sida east,

Sida hermaphrodita (L.) Rusby

Коренището се състои от много удебелени единични корени в основата и по-тънки корени. Чрез способността си за проникване в по-дълбоки почвени слоеве Sida в сравнение с други екстензивни енергийни растения e все още атрактивна също и при относително сухи райони (също и под 500-600 мм годишни валежи). Сред енергийните растения само салкъмът може да вирее при такива условия.

Размножаването на растението Sida се извършва принципно чрез семена. От интерес е и едно размножаване чрез разделяне, евент. при по-малки райони, при по-големи райони корените подобно като при мискантус, могат да представляват една възможност. Обширната сеитба, както се пропагандира, не е препоръчителна от наша гледна точка поради много различаващите се резултати на кълненето. Също и голямото плевелно налягане, трудната химическа обработка и конкурентната слабост във фазата на растеж (1-та година) говорят за засаждане на по-силни вкоренени растения (=разсад).

Засаждането на избраните растения Sida се извършва през април до май с обичайните машини за засаждане в разстояние от 0,75 x 0,75 до 0,9 x 0,9 метра. Едно по-гъсто засаждане има предимството за по-бърз почвен контакт и така до потискане на плевелите, както и намалено изсушаване. Засаждането на корените трябва да се извършва с голям брой (прибл. 40 000 бр./хектар), техника за засаждане като при мискантус коренищата, напр. с машини за засаждане на картофи).

Sida east Basis, Baza side east

Sida east Basis

Очакванията за добив се различават силно от мнения на експерти. За нас изглежда в практиката едно изсушаване от около 8-20 тона за хектар и година изглежда реалистично. При сухи райони това е от изключителна стойност, но в практиката трябва в бъдеще да се направят точни изпробвания на различни места.

Едно друго предимство на Sida в сравнение с други екстензивни енергийни растения е използването на събрания материал. Дървесният чипс, който като мискантус се прибира като безредова царевична скълцана слама и след това може да се нареже, не съдържа никакви съставки, които да са опасни за котлите. Само ниското насипно тегло (още по-малко от мискантус) изисква обширно място за съхранение. Алтернативно материалът може да се пресова в пелети и брикети. Прибирането на реколтата обикновено се извършва в края на зимата преди новото покълване, защото тук водното съдържание спада понякога под 10% , така че реколтата може да се прибере много добре.

Заключение:  по наше мнение растението Sida представлява един голям потенциал поради приложимостта си за сухи райони, както и поради лесния си начин за събиране на реколтата и представя от причини за диверсификация при екстензивните енергийни растения (ключова дума монокултури) една допълнителна интересна опция за бъдещето.

Sida hermaphrodita im Winter, Sida hermaphrodita iarna, Sida hermaphrodita zimi, Sida hermaphrodita in inverno

Sida hermaphrodita през зимата

за онлайн бизнес

 Reinhard Sperr, www.energiepflanzen.com im Februar 2013