За нас – всеки фермер може да бъде доставчик на енергия!

Райнард Шпер - градинар и специалист на тема мискантус и енергийни растения

Любовта към природата и растенията Райнард Шпер притежава по рождение. Отраснал във фермата на родителите си в Оберхофен, още като дете той експериментира с различни видове растения и тяхното развъждане.

По този начин много рано се поставят основите за бъдещите успехи на Райнард Шпер като независим градинар. През 2000 г. той регистрира собствена фирма.

От 2005 г. Райнард Шпер се занимава интензивно с темата енергийни растения, които могат да превърнат всеки фермер в производител на енергия! Пленен от идеята посредством енергийни растения да допринесе своя дял за решението на бъдещите енергийни въпроси, той решава да специализира по тази тема – с успех!

Днес в повече от 13 страни клиентите се доверяват на неговите продукти и услуги, а във фермерските среди е известен далеч отвъд границите на Австрия. Той помага със съвет на фермери, например при частично или цялостно залесяване на труднодостъпни или тежки терени с енергийни растения.

Екологичният принос:

Само с едно засаждане енергийните растения дават дългогодишен добив, който е до 4 пъти по-висок от напр. при обикновена гора. Освен това, 1 хектар енергийна гора е заместител на 4.000 до 7.000 литра петрол годишно. Тези данни не предполагат нищо добро в екологичен смисъл, но фактите сочат точно обратното. Енергийната гора предлага естествена защита за животните, почвата се олекотява от дълбоките корени и се обработва значително по-малко с машини, в сравнение с обичайното земеделие. Пестициди или торове почти не са необходими, нито задължителни, за растежа.

Особено интересно: енергийните гори не изхвърлят CO2! Това означава, че при изгаряне на биомасата дървото не произвежда CO2, който преди това не е превърнало в кислород.

Как може да се осигури бъдещето захранване с енергия на човечеството, дори Райнард Шпер не би могъл така просто да отговори.

Той обаче още сега доказва възможностите за замяна на изкопаемите горива посредством възобновяеми CO2-неутрални суровини, във време, когато темата енергийни растения е едва в началото на алтернативния добив на биомаса.

Като специалист Райнард Шпер е на разположение на всеки фермер със своето ноу-хау и съответните растения, отваряйки му вратата по пътя към производството на енергия! Тук една приказка вероятно би достигнала своя край – успешната история на Райнард Шпер и неговите енергийни растения продължава!

 

Контакт