Защо се използват Cpookies (бисквитки)?

  • Защо са нужни бисквитки при поръчка? Ще бъдат ли по този начин съхранени от мен лични данни?

Не, в никакъв случай не се запаметяват лични данни.
С бисквитките се извършва първоначално изтриване на евентуално налична по-стара количка за пазаруване, респ. междинно съхранение на актуалната количка за пазаруване за приемане на SSL защитена страница, от която след това поръчката може да се задейства.

  • Мога ли да поръчам от този магазин, ако съм деазактивирал/а бисквитките?

Не, бисквитките са техническо условие, да може да поръчате в този магазин.

  • Бисвитките не са ли несигурни?

Тъй като ние не запаметяваме никакви лични данни чрез бисквитки без Вашето съгласие, тази технология Ви предоставя още по-голяма сигурност, в сравнение с тези технологии, при които се обработват данни за пазарната кошница и лични данни на сървърите. Така всъщност се предотвратява данните за пазарната кошница и личните данни да престояват за дълго време в нашите сървъри.
Също така, бисквитките служат за автоматично разпознаване при следващо посещение и да Ви се спести нова регистрация.