Reszletes informaciok a „rövid vágásfordulójú energetikai faültetvény”-ekhez

Energiewald Pappelsteckling

Energiewald Pappelsteckling

KUP jellemzők (KurzUmtriebsPlantagen- rövid vágásfordulójú ültetvények)

Az első szakaszban a növények átlagon felüli gyorsasággal növekednek – rövid időn belöl sok nyersanyag termelhető viszonylag gyengébb minőségben (súly – mennyiség arány) Különleges kitenyésztett fafajták (csemeték), főleg nyárfa és fűzfa (robiniák) kerülnek felhasználásra. A lombhullató fákat rendszeres időközönként visszavágják, a termésanyagot felhasználják. A tő ismét kihajt, hamar kifejlődik, néhány évi forgásidő után (2-6 év) ismét vágható. Előnyök: az újratelepítési költségek megtakarítása, a szemtermés hozamának növekedése.A fejlődés üteme gyakran az első vágás után megnövekszik. 25-30 év után csökken a hozamteljesítmény, ezért erdőírtás és újratelepítés ajánlott.

vissza az áttekintéshez

Sikertényezők

A helyszín, a jó fajtaválasztás (klímához, helyszínhez, talajhoz viszonyítva), a telepítési évi ápolás, a növénykötés, a dugványok minősége, vízellátás, taljminőség, gyomosodás,  betegségek és rovartámadás, vadkár és füldművelési károk.
Hozam: 10-15 tonna t/ha/év Ausztriában. 20 tonna abszolút száraz nyersanyag, pl. Olaszországban magas talajvizű területeken és a legjobb minőségű szántóföldeken.

vissza az áttekintéshez

Árusítás

Saját szükségletre, forgácsvásárlóknak (pl. Közösségi fűtőhálózatok), az ipar számára.

vissza az áttekintéshez

Jogi feltételek (Ausztria területén érvényes)

A minimális ültetési távolságok az ország törvényei által meghatározottak. Időben kell bejelenteni és betakarítani az osztrák erdészeti törvénykezés §1 (5) szerint: a rövid vágásfordulójű területek mezőgazdasági területeknek minősülnek, feltéve ha a kultúrát nem erdőtalajba ültetik és a beültetést követő 10 éven belül a körzeti hivatalnál mint olyat bejelentik. Legkésőbb 30 év után először vágni kell, máskülönben a terület erdőnek minősül.

vissza az áttekintéshez

Növénytelepítési feltételek

Talajmegbízhatóság
Talajérték: alsó határ kb. 30-as értékű; pH-érték 5,5-7,5 máskülönben meszesedés lép fel.
Vízellátottság:
A leggyakrabban használt fafajták vízkedvelők (nyárfa, fűzfa), ezért a növények növekedése a leesett csapadék mennyiségétől (300-500 mújulási képesség több aratás után is különböző időközökben. A vegetációs időszak teljes kihasználása, egyidejű korai- és kései fagyellenállás (itt kompromisszum szükséges); könnyű és olcsó szaporítás, versenyképesség a sűrűn beépített területeken. A növekedési irány a fényirány által kevéssé legyen befolyásolható.
Mindenképp figyelni kell arra, hogy egyfajta növény nagyterületen történő telepítésének esetén nagyobb az esélye a betegségek megjelenésének és ezért igénylik jobban a növényvédőszerek használatát.

Az egyféle nönénnyel való telepítés nem ajánlott!

A helyszínnek megfelelően sokféle csemetét, illetve a helynek megfelelő faj termesztésével továbbfejlesztett természetes anyagot ajánlatos használni.

A fűzfának majdnem 100%-os növekedési és megújulási mutatói vannak. Forgásideje max. 4 év. A vadak gyakran megtámadják. Hozamteljesítménye kb. 8t/hektár/ár;
Robinia kísérlet alatt: fűzfával kombinálva cserehatása van (fűzfa nitrogén elvonó, a robínia nitrogénben adagoló). Magas fűtési értéke van, jól gyújtható,  nem talajigényes, szárazságtűrő.

vissza az áttekintéshez

Talajelőkészítés

Energiewald im zweiten Standjahr

Energiaerdo masodik evben

Szántóföldeken: 25-30 cm mély gyeptörés, mélyszántás, boronálás, őszi- illetve téli barázdálás. Ezek időpontja az előző ültetvényhez és a talajviszonyokhoz viszonyított. Közvetlen az ültetés előtt mindenképpen laza talaj megléte ajánlott. Minden esetre egy laza porló elérése céljából az ültetés előtt boronálni kell.

Zöldövezet: Talajlazítás elkerülhetetlen (kivétel: vesszők, vagy meggyökerezett növények ültetése); feltörés kb. 30 cm mélyen az ezt követő tarlóhántás általában elégséges közvetlen a növénytelepítés előtt
Gyomírtók: Olyan helyeken, ahol tapasztalat szerint nagy számban fordulnak elő gyomnövények, közvetlen az ültetés előtt vagy után és/vagy már ősszel a totális gyomírtó a kívánt hatást éri el.
Vetés: a dugványok ültetése előtti vetés megelőzheti a kísérőnövekedést és csökkenti a megművelési eljárások számát. Kísérleteznek gabonával és zöldségfélékkel is, a vetéstermék gyümölcsként vagy mulcsként hasznosítható (legtöbbször gátolja a növekedést → verseny).
vissza az áttekintéshez

Telepítés

Dugványok vagy csemeték (0,8 cm-3 cm vastag és 20 cm hosszú, sértetlen, legalább 2 rüggyel rendelkezik).
Hajtások, fák, gyökeres növények, drága ültetőanyag 1-2 m hosszú. (a robiniát és nyárfát gyökerezve kell ültetni). Növénypótlásra is használhatók.
Kiszáradástól védeni kell, vágástól ültetésig elegendően hűvösen és nedvesen tartani.
Kiültetés tavasszal amint a talajviszonyok megengedik, legkésőbb, ha kukoricavetés ajánlott vagy őssszel lombhullatás után egészen keményebb fagyig.
Keményebb és kötött talajokban- legtöbb egyharmada a dugvány hossznak -, kint maradhat. Homokos talajoknál egyenes és egyenetlen talaj is szükséges (géppel végezni). Megfelelő tömörséget kell biztosítani, máskülönben fenn áll a kiszáradás veszélye.
Növénytávolság: az elején kiválasztott növénykötés által a felszíni termelést kell növelni.
Feltételek: tervezett forgási idő – minél rövidebb a forgási idő, annál nagyobb a növénysűrűség és a befektetési költésgek az ültetési évben.
Elérendő törzsátmérő: – nagyobb törzsátmérő elérése hosszabb forgási időt és nagyobb növénytávolságot jelent  (teljes gépesítés mellett jelenleg kb. 16 cm-ig lehetséges).
Tervezett aratási eljárás: Teljes arató, 1,5 -2m sortávolság és kb. 10 m forgó. Faszecskázónál 0,9-1,5m; Betakarító gép esetében nem kell a fix növénykötés, ugyanígy kézi aratásnál sem.
Iker- vagy egysoros: aratáskor az egysoros telepítés jobban függ a géptípustól, az iker-sorban való kötés a betakarítógép nyomtávára van hangolva. A nyárfát rendszerint egysorosan ültetik.
Géppel vagy kézileg telepíteni – kb. 2 hektárig kézi ültetés, gépi ültetésnél átépített krumpli- vagy zöldségültető gépet lehet használni. (20cm telepítési mélységet kell elérni). Nagyobb területek speciális gépekkel is betelepíthetők.
vissza az áttekintéshez

Ápolás

Pappel beim Austrieb

A dugványokat első évben nagy gondossággal kell nevelni, a második évtől általában már nem igényel ápolást, viszont figyelni kell a rovarokra, betegségekre és a gyomnövényekre.
A gyomírtószer hasznánleg kb. 16 cm-ig lehetséges).
Tervezett aratási eljárás: Teljes arató, 1,5 -2m sortávolság és kb. 10 m forgó. Faszecskázónál 0,9-1,5m; Betakarító gép esetében nem kell a fix növénykötés, ugyanígy kézi aratásnál sem.
Iker- vagy egysoros: aratáskor az egysoros telepítés jobban függ a géptípustól, az iker-sorban való kötés a betakarítógép nyomtávára van hangolva. A nyárfát rendszerint egysorosan ültetik.
Géppel vagy kézileg telepíteni – kb. 2 hektárig kézi ültetés, gépi ültetésnél átépített krumpli- vagy zöldségültető gépet lehet használni. (20cm telepítési mélységet kell elérni). Nagyobb területek speciális gépekkel is betelepíthetők.
vissza az áttekintéshez

Ápolás

Pappel beim Austrieb

A dugványokat első évben nagy gondossággal kell nevelni, a második évtől általában már nem igényel ápolást, viszont figyelni kell a rovarokra, betegségekre és a gyomnövényekre.
A gyomírtószer használata minél ritkábban történjen. Csak a „gépesített megmunkálás“ és a „szűk növénykötés“ intézkedések állnak összhangban a tartós biomasszahasználat kivitelezésével. A sorok közt 3-4 alkalommal kell gyomosodás szerint vágni. Megelőzés a gyomok beszántása által történik, ajánlott a sűrűbb növénytávolság (forgási idő, költségek!), a talajtakarás.
Visszavágás már az első évben?
A visszavágás gazdaságossága továbbra is vitatott, a leeső hajtásokból viszont új dugványokat nyernek (vigyázat a védett csemetéknél!) vagy a nagyobb hajtást kiirtják és teljes kivágást alkalmaznak, hogy a közepes törzsátmérőt csökkentsék.
Vadkárok elkerülése
Illatosítószer, riasztó védőszerek, vegyszeres vadkárelhárítás. A fűzfa esetében nagy létesítmény kell, a szélén nyárfával kell vegyíteni, sűrűbb állományoknál csak a szélén lesz vadkár.
Irtás utáni újtelepítésnél
Nagy területen történő írtásokat dugványok vagy vessző által cserélik. Kis területen történő  kivágásokat nem kell újratelepíteni, mert így az utónövekedés nem érvényesülhet.
vissza az áttekintéshez

Trágyázás

Nyárfánál nem szükséges, fűzfánál az N-trágyázás észrevehetően hozamnövelőként hat. A
robínia mint nitrogénmegkötő növény vegyeskultúra kísérleteknél lenne hasznos, a hamu
elszórás kiegyensúlyozott táplálékanyag szinthez vezet. Savanyú talajon kezdeti meszesedést okoz.

vissza az áttekintéshez

Vágás

frisches Hackgut mit ca. 55% Wassergehalt

Rendszerint november és február között, mindenképp lombhullás után. Az energiafa forgási ideje 3-5 év szűkebb növénykötésnél. Ipari fa esetében legalább 8 év és távolabbi növénykötés szükséges; az aratási eljárás már a beültetés előtt tisztázva kell legyen! A legegyszerűbb módszer a motorfűrész, a kerekes rakodó és a szecskázógép. A teljes vágógép csak a 9cm-nél nagyobb elvárt törzsátmérőig ajánlott, ezenfelül ezek mai napig túlterheltek. A motorfűrész csak kisebb kísérleti területekhez szükséges, de többhajtásos tőkivágásnál már nem ajánlott – alacsony teljesítőképesség, balesetveszély léphet fel.
Teljesen gépesített eljárások: kis céltörzsátmérő, rövid vágásfordulási időszak – mezőgazdasági vágógépek. Itt a következőre kell figyelni: a mezei szállítmányozás felépítése, a felvásárlók, a vágógépek rövid fordulási ideje és a telephely közelségét figyelembe vétele. Nagy törzsátmérő, hosszabb forgási idő – erdőgazdálkodási vágógépek: Harvester vagy Fäller-Bündler szükséges, ha meghaladta a 9 cm törzsátmérőt.

vissza az áttekintéshez

A logisztikai háttér- A faapríték felvásárlói

A felvásárlóhoz történő szállítási költségek döntőek, ezért figyelni kell: a szállítási távolságra, a szállítási sebességre és a helyi adottságokra (hegyes vidék, sok kereszteződés), vágási mennyiség/időegység, a szállító járművek feltöltési kapacitása.

vissza az áttekintéshez

Újraművelés

A gyökértőkéket kb. 35 cm. mélységben egy erdőszecskával kell kipusztítani.

A vezetési sebesség szabályozza az aprítási fokot. A helyszínen kell eldönteni, hogy egy további mezőgazdasági használat a jelenleg a piacon lévő szecskákkal problémamentesen lehetséges-e. A talaj az újratelepítési munkálatok során a megmunkálási mélységig száraz kell legyen (Tömöríteni!) Utólag jobb kukoricával vagy gyökérzöldségfélékkel bevetni, mint nyári gabonával.

vissza az áttekintéshez

Költségek

A tömeg- és gazdaságimutatók adataiból a következő dolgok láthatóak nyilvánvalóan:

  • Tömegadatok (tonnák) vagy mennyiségi adatok (Köbméter); száraz anyag vagy nyers anyag. Víztartalom.
  • Területi hozam – átlagos évi hektár hozam (alacsonyabb) vagy összhozam egyes aratási években (magasabb)
  • Paritás – hol adják át a terméket. Szabad mezőszélen, szabad gyárban?

Hozzájárulási küszöb-költségek összehasonlítása más terményekkel: a rövid forgásidejű gazdálkodás valóban gazdaságos kell legyen, energiafa esetében az árak 50 és 300€ körül mozognak, ipari fa esetében pedig – 216- +125€ között
A gazdaságosság szempontjából a következő pontok döntőek:

  • Szárazanyaghozam
  • Szárazanyagár
  • Aratási költségek
  • Ajánlott minimális területnagyság egy teljes aratógép bevetése mellett legalább 3-5 hektár.

vissza az áttekintéshez

Következtetés

Azok a mezőgazdászok, akik legalább egy saját kísérleti területtel rendelkeznek, csekély rizikó mellett hosszútávon versenyelőnyre tehetnek szert. A következő évek és évtizedek során kísérleteik által több tapasztalot szereznek.
A hosszú forgási idő és a jelenlegi piacfejlődés miatt nem kellene csak kísérleti területekre hagyatkozni. Egy 10 hektárnál nagyobb létesítményt összehasonlíthatóan magas fedezeti költség mellett is érdemes létrehozni. Pl. határhozamú termőföldek betelepíthetőek a megadott feltételek és a felvásárló megfelelő közelségének (<20km) figyelembe vételével.

A következő pontokra figyeljünk:

         Mely részben álljon rendelkezésre energia- vagy iparifa – ültetési távolság, fafajta, forgási idő, aratógép- és módszer. Az aratási években az aratógépek lehetőleg biztosított árakon és időben rendelkezésre álljanak.

         Csemete, térségileg bevált, lehetőleg saját kísérlettel

         Talajelőkészítés

         A gyomnövényírtás melyik fajtája

         Az aratási logisztika tervezése

         Csatlakozás egy termelőszövetkezethez – kedvező költségű aratás.

vissza az áttekintéshez

Quellenherkunft: Eigenerfahrungen, FHP, LKOE

Bolt meglátogatása