Răspundere

Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea Serviciului și indisponibilitatea acestuia.