OUP

1. Impresum: Na Impresumu naša nazvana kompanija vodi virtuelnu prodavnicu “www.energiepflanzen.com”

Vlasnik/Poslovođa:
Rajnhard Šper
Kvart 20

IBP-BR.: ATU 487 90 704

Tel/Fax: +43 6213 69956
Korisnički servis: Petak – ponedeljak od 8:00 do 12:00
Informacije, informacije o podacima na:
info@energiepflanzen.com

Vlasnik medija, urednik, izdavač: Šper Rajnhard
Pravna forma: Samostalno preduzeće
Sedište firme: Oberhofen am Irrsee
Zakonski propisi: Regulatorni zakoni o poslovanju
Oznaka delatnosti: Baštovan i cvećar
Dobrovoljna uputstva za odno : www.guetezeichen.at
Član PKGA: Stručna grupa baštovani  & cvećari
Oznaka zanimanja/Predmet poslovanja: Baštovan i cvećar

2. Važnost: Naši Opšti uslovi poslovanja se odnose na narudžbinu, kupovinu biljaka i biljnih pelcera preko naše stranice www.energiepflanzen.com. Oni važe za sklapanje poslova sa firmama kao i sa privatnim licima. Različiti ili suprotni uslovi poslovanja klijenata i interesenata gube svaku važnost prihvaćanjem naših OUP-a. Kada kliknete na polje za potvrdu u potrošačkoj korpi pre predaje narudžbine “Pročitao sam i prihvatio OUP” kupac se izjašnjava da je saglasan i da je povezan sa Opštim uslovima poslovanja.
Naša paleta ponuda nije obavezna. Narudžbina potpuno poslovno sposobnog klijenta ( lica od navršene 18. godine života) predstavlja ponudu za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Kada mi na kraju pošaljemo potvrdu prispeća
narudžbine to još ne znači prihvatanje ponude. Kupovni ugovor se tek onda realizuje čim isporučimo naručenu robu,
slanjem drugog e-maila kao potvrde naloga ili drugim prihvatanjem ponude klijenta. Sve ponude su bez obaveza,
neobavezne i samo se mogu kupiti dok traju zalihe.

3. Cene, isporuka: Cene koje su navedene na stranici podrazumevaju se u evrima uključujući sniženi austrijski porez na dodatnu vrednost na biljke od 13% , kvart 20, 4894 Oberhofen am Irrsee, Austrija. Troškovi pakovanja i transporta se automatski prilagođavaju procesu naručivanja i vidiljivi su pod opcijom Troškovi isporuke. Ako želite da odustanete od različitih narudžbina naših paketa proizvoda molimo da se posebno raspitate za cene biljaka i troškove isporuke. U oba slučaja troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda!
Plaćanje se vrši preko PayPal-a ili gotovinskim avansom.
sporuka se vrši isključivo NAKON prispeća iznosa računa, po pravilu ponedeljkom. Roba je generalno u našem vlasništvu dok se iznos računa potpuno ne izmiri (Zadržavanje prava vlasništva). Prilikom prodaje preduzetnicima iz država EU ne proizilaze pod dokazom IBP austrijski porezi na dodatnu vrednost, oni treba da isplate porez na promet u svojoj državi. Prilikom prodaje preduzetnicima izvan EU ne proizilazi porez na dodatnu vrednost, ali se svakako moraju isplatiti dotične nacionalne dažbine uvoza. Cene biljaka važe u momentu narudžbine uključujući PDV. Ako tokom slanja prispeju na naplatu dažbine izvoza ili uvoza iste idu na teret naručioca (Informacije o tome možete dobiti u Vašoj nadležnoj carinarnici). Isporuka se vrši isključivo NAKON prispeća iznosa računa, po pravilu ponedeljkom. Mi vršimo isporuku pod uslovom da je nama valjano i na vreme isporučeno i da proizvod stoji na raspolaganju. Ako ne budemo mogli da se držimo vremena isporuke obavestićemo Vas e-mailom ili telefonom.
Ako niste saglasni sa kašnjenjem isporuke ovlašćeni ste da bez ograničenja odstupite od Ugovora. Roba je generalno u našem vlasništvu dok se iznos računa potpuno ne izmiri (Zadržavanje prava vlasništva). Isporuka se vrši putem špedicije (ako se radi o veoma velikim količinama) ili putem slanja paketa preko Hermes-a, DHL-a, DPD-a ili GLS-a.
Ako se svi naručeni artikli ne mogu odmah isporučiti svakako ćemo Vas odmah o tome obavestiti. Artikle koje možemo odmah isporučiti će biti isporučeni trenutno ili tek nakon dogovora zajedno sa ostalima čim isti budu na raspolaganju. Troškovi isporuke se zaračunavaju i kod delimične isporuke samo jednom po narudžbini.”

Proces naručivanja, korekcija u naručivanju, prekid naručivanja:
Kada izaberete željeni proizvod možete ga neobavezno staviti u potrošačku korpu kada kliknete na dugme “U potrošačku korpu”. Sadržaj potrošačke korpe možete bez obaveza da pogledate kada kliknete na dugme “Idi na kasu”.
Proizvode možete ponovo skloniti u svako doba iz potrošačke korpe kada kliknete na dugme “Izbrišite potrošačku korpu” ili “Uklonite”. Kada želite da kupite proizvode u potrošačkoj korpi kliknite na dugme “Potvrdite”.  Molimo da onda unesete  Vaše podatke, izaberete način plaćanja i na kraju kliknite na dugme “Kupovina”. Vaša narudžbina je sada poslata nama i videćete još jednom sve detalje o Vašoj narudžbini. Dalji opis naše ponude naći ćete u našem FAQ.

5. Jezik Ugovora: Sadržaj Ugovora, sve ostale informacije, korisnički servis, informacije o datotekama i obavljanje pritužbi se nudi na nemačkom jeziku.

6. Naša ponuda: Sve ponude su u osnovi bez obaveza.Sorte i vrste koje se više ne mogu isporučiti se ne mogu zameniti sličnima, odn. ne mogu biti isključeni iz isporuke ili iz Kupoprodajnog ugovora kada se sorte više ne mogu isporučiti.

7. Ugovor i zaključenje: Obavezujući ugovor za kupca nastaje kada mi potvrdimo narudžbinu prilikom kupovine preko našeg formulara za naručivanje. Ako naručujete mailom molimo da potpišete našu potvrdu naloga i vratite nam je.
Od tog trenutka Ugovor o kupovini postaje obavezujući za kupca. Pridržavamo se prava na odustajanje u slučaju ako npr. nastane značajna sumnja u platnu sposobnost klijenta,odn. da kupovna cena nije upućena nama.

8.Pravo odustajanja za potrošače iz Austrije: Pravo odustajanja za potrošača premaZZP (Zakona o zaštiti potrošača) o sklapanju ugovora za prodaju na daljinu iznosi 14 dana. Počinje prilikom isporuke robe sa njenim prispećem kod potrošača. Ne broji se dan kada počinje da važi rok (Zaključivanje ugovora odn. prispeće kod klijenta). Pravo odustajanja može da usledi bez navođenja razloga pismeno putem maila, faksa ili pisma na našu kompaniju unutar roka na pravo odustajanja, sve na sledeću adresu:

Energiepflanzen.com
Rajnhard Šper
Kvart 20
4894 Oberhofen am Irrsee

Fax: +43 6213 69956
E-Mail: info@energiepflanzen.com

Ako potrošač odstupi od Ugovora mora da bez prekidanja nadoknadi preduzetniku plaćanja koja vrši potrošač i da
nadoknadi neophodan i koristan trošak koji je potrošač uradio po tom pitanju. Potrošač mora da sačuva primljene
realizacije i da preduzetniku plati odgovarajuću naknadu za korišćenje uključujući otštetu koja je time nastala, a što je imalo za cilj smanjenje opšte vrednosti izvršenja . Preuzme li potrošač realizaciju to samo po sebi ne treba posmatrati kao smanjenje vrednosti.
“otrošač treba da vrati robe koje su sposobne za transport paketima; robe koje to nisu mi ćemo doneti potrošaču. U slučaju da živi u Austriji, potrošač mora da snosi troškove vraćanja robe shodno Ugovoru. Ako je klijent preduzetnik opoziv je potpuno isključen.

9. Pravo odustajanja za potrošače iz Nemačke:
9a. Regulisanje troškova prilikom prava odustajanja za potrošače iz Nemačke: Ako potrošač izvrši svoje pravo na odustajanje prema tačci 9b snosiće redovne troškove za povraćaj robe ako isporučena roba odgovara naručenoj i kada cena vraćene robe ne prelazi iznos od 40 evra ili kada on kod povećane cene stvari u trenutku opoziva još nije dostavio protivuslugu ili u Ugovoru dogovoreno plaćanje u ratama.  U suprotnom je povraćaj besplatan.
Sledeći “opoziv jemstva” – zakonski propisani tekst pouke  – će da te informiše o preduslovima, izvršenju i posledicama prava na odustajanje.
9b. Pouka o opozivu za potrošače iz Nemačke:
Pouka o opozivu
Pravo na odustajanje: U tekstualnoj formi možete da opozovete Vaše tumačenje Ugovora u roku od 14 dana bez
navođenja razloga (npr. Pismo, faks, e-mail) ili – ako Vam je stvar predata pre isteka roka – takođe putem povraćaja
stvari. Rok počinje nakon dobijanja ove pouke u tekstualnoj formi, u svakom slučaju pre prispeća robe kod primaoca
(prilikom povratne isporuke istovrsne robe ne pre prispeća prvog dela isporuke) i takođe ne pre ispunjenja naših
obaveza da Vas informišemo prema članu 246 § 2 u vezi sa § 1 stav 1 i 2 UZGZ, kao i prema našim obavezama prema
§ 312g stav 1 rečenica 1 GZ u vezi sa članom 246 § 3 UZGZ. O čuvanju roka za opoziv biće dovoljno pravovremena
otprema opoziva ili stvari.
Opoziv možete slati na:
Energiepflanzen.com
Rajnhard Šper
Kvart 20
4894 Oberhofen am Irrsee

Fax: +43 6213 69956
Email: info@energiepflanzen.com

Posledice opoziva: U slučaju opoziva koji je na snazi treba omogućiti obostrano primljena izvršenja i pri stvarnom
stanju stvari vratiti povučena korišćenja (npr. kamate). Ako nam primljeno izvršenje kao što su korišćenja (npr. prednosti upotrebe) delimično ili u pogoršanom stanju obezbedite odnosno vratite moraćete utoliko da nam pružite nadoknadu vrednosti. Za pogoršanje stvari i za povučena korišćenja moraćete da pružite samo nadoknadu vrednosti ukoliko korišćenja ili pogoršanje se ne svode na rukovanje sa stvari, a koje bi proisteklo proverom osobina i načinom funkcionisanja.Pod “Provera osobina i načina funkcionisanja” se podrazumevaju testiranje i isprobavanje dotične robe kao što je moguće i uobičajeno u radnji. Stvari koje se šalju paketima treba vratiti na našu rizik. Vi snosite redovne troškove povraćaja ako isporučena roba odgovara naručenoj i kada cena vraćene robe ne prelazi iznos od 40 evra ili kada Vi kod povećane cene stvari u trenutku opoziva još niste dostavili protivuslugu ili u Ugovoru dogovoreno plaćanje u ratama. U suprotnom je povraćaj za Vas besplatan. Donećemo Vam stavri koje nisu pogodne za transport paketima. Obaveze o povraćaju plaćanja moraju da se ispune u roku od 30 dana. Rok za Vas počinje sa slanjem Vašeg opoziva jemstva ili stvari, za nas sa njihovim prijemom.
Kraj pouke o opozivu

Uputstva da vraćanje pošiljke prođe sa što manje problema: Molimo da nam vratite artikal po mogućnosti celog i u
originalnom pakovanju. Originalno pakovanje nije “moranje”, dakle nije pretpostavka za pribavljanje važnosti Vašeg
prava, ali ipak pojednostavljuje i obezbeđuje realizaciju. Povraćaji i korišćenje koje zloupotrebljava mogućnosti
povraćaja uzrokuju troškove. Ako sada hoćete da vratite artikal iz isporuke, a druge ste naručili koje hoćete da platite
preko računa, odbijte jednostavno od iznosa računa artikal koga ste vratili.

10. Jemstvo, odgovornost, garancija: Jemstvo važi prema zakonskim odredbama (24 meseca od prijema robe).
Jemstvo se tiče nedostataka prilikom predaje biljaka (vidljive i nevidljive), nema dejstvo garancije za prirast.
Jemstvo nema uticaj na štetočine, meteorološke uticaje itd. ili na neodgovarajuće ophođenje prema biljkama od
strane kupca. Prilikom ovlašćenih nedostataka koji su predmet kritike, na osnovu svežine biljaka, neće se dati
prednost besplatnoj zameni niti poboljšanju, a za šta je potreban prikladan rok. Treba obratiti pažnju da eventualna
zamena može da se obavi samo za vreme sadnje od aprila do sredine maja! Ako razmena ili poboljšanje ne dolaze u
obzir (ako nije moguće, preveliki trošak, neprihvatljivost, odlaganje roka itd.), kupac ima pravo da zahteva sniženje
cene odn., ako nedostatak nije neznatan, poništenje Ugovora (promena). Nedostatke koje nastupe treba obznaniti
po mogućnosti prilikom isporuke odn. nakon što ih klijent vidi.
Ako je kupovina za klijenta trgovačka transakcija (B2B) isti mora najkasnije 2 nedelje nakon što primi robu da je pregleda i da nam svakako prijavi ako uoči neki nedostatak.
Naša kompanija garantuje isključivo samo za štete sa predumišljajem i grubim nehatom. Ovo ne važi za lične štete odn. kod potrošačkih poslova. Postojanje lakšeg odn. težeg nehata oštećeni mora da dokaže dok god se radi o potrošačkom poslu. Isključena je zamena štete nastale ranijom štetom ili nedostatkom, kao i štete na stvarima, štete na imovini i štete trećih lica prema klijentu dokle god se radi o potrošačkom poslu. Naša kompanija kao upravnik u impresumu pomenute web-prodavnice vrlo brižljivo dostavlja izvršenja, ali ne garantuje ako se iste stave na raspolaganje trećim licima, odn. izvršenja i robe koje se odnose na treća lica.
Garancija treba da važi kod davaoca garancije (kod proizvođača/ponekad i kod kupca u slučaju da je on proizvođač) i sledi nakon njegovih odredbi. Korišćenjem garancije se ne ograničava zakonsko jemstvo.

Zabrana prebijanja međusobnih potraživanja: Prebijanje međusobno istovrsnih potraživanja sa protivzahtevima
klijenata protiv otvorenih potraživanja kupoprodajnih cena naše kompanije je isključeno dok mi ove zahteve pismeno ne prihvatimo i pravno ne ustanovimo. Preporučujemo da nam u pisanoj formi šaljete adresirana tumačenja, prijave itd – izuzev prijava o nedostacima-.

Prirast: Mi generalno možemo da stavimo na raspolaganje mere za odgajanje kultura za što je moguće bolji prirast naših biljaka, ali za to ne preuzimamo garanciju. Rado ćemo ti pomoći na traženju rešenja problema u tako nekom slučaju.

Isključenje ugovornih ograničenja odgovornosti: Generalno je isključeno pribavljanje važnosti zahteva za naknadu štete ako je to zakonski dozvoljeno.

11. Plaćanje i kašnjenje plaćanja: Pridržavamo se prava na odustajanje u slučaju ako npr. nastane značajna sumnja u
platnu sposobnost klijenta, odn. da kupovna cena nije upućena nama. Garancija treba da važi kod davaoca garancije (kod proizvođača/ponekad i kod kupca u slučaju da je on proizvođač) i sledi nakon njegovih odredbi. Korišćenjem garancije se ne ograničava zakonsko jemstvo.

12. Troškovi opomene i naplate: Ugovorni partner se obavezuje da će u slučaju kašnjenja, kada dođe do kašnjenja u plaćanju čemu on nije kriv, nadoknaditi nama pripadajuće troškove opomene i naplate dok god su oni potrebni za svrsishodnu zakonsku odredbu i primereni u odnosu na zahtev, pri čemu se posebno obavezuje da će nam nadonaditi troškove koji nastanu prilikom konsulatacije biroa za naplatu dok isti troškovi ne pređu najviše tarife biroa za naplatu. Dok se mi sami bavimo potraživanjem dužnik se obavezuje  da će da plati 12 evra po opomeni – kao i da evidentiranje dužničkih odnosa u potraživanju za pola godine košta 5 evra-.

13. Kašnjenje poverioca: Kada kod klijenta kasni poverilac, koji je naručio kao preduzetnik, ovlašćeni smo da robu držimo kod nas pri čemu zaračunavamo 0,1 evro za ležarinu po započetom danu. Istovremeno insistiramo na ispunjenju Ugovora.

14. Zadržavanje prava vlasništva: Zadržavamo vlasništvo na isporučenom robom do prispeća svih plaćanja iz poslovnog ugovora sa klijentom. Ako klijent otuđi zadržavanje prava vlasništva, on treba takođe i da sprovede postupak zadržavanja prava vlasništva. Klijent treba svakako da prijavi ako treće lice ima dodira sa našom robom nad kojom zadržavamo pravo vlasništva. Davanje u zalog, bezbedan prenos svojine i slične stvari po pitanju zadržavanja prava svojine su dopušteni sa našim predhodnim odobrenjem. Ako kašnjenje sa plaćanjem nakon opomene ne rezultuje promptnim plaćanjem odmah će biti povučena naša roba nad kojom zadržavamo pravo vlasništva. Troškovi povraćaja pritom idu na teret klijenta.

15. Pravo na izbor: Za sva sklapanja poslova naše firme sa klijentima važi isključivo austrijsko pravo bez primene Sporazuma o pravnim propisima o kupoprodaji UN-a, odn. austrijskih ili međunarodnih normi transfera.

16. Mesto ispunjenja Ugovora, sudska nadležnost: Mesto ispunjenja Ugovora i sudska nadležnost za sve poslove je
lokacija kompanije. (Oberhofen am Irrsee, Gornja Austrija). Za ugovore sa kompanijama je usta ovljeno sedište naše firme kao sudska nadležnos.

Ugovorni partneri su se sporazumeli da će da koriste austrijsko pravo. Izričito se isključuju pravni propisi o kupoprodaji UN-a, kao i sve odrednice koje se odnose na pravne propise o kupoprodaji UN-a. Za potrošače unutar EU važe nacionalne obavezujuće odredbe po pitanju potrošačkih prava, u tom slučaju dotične austrijske odrednice su povoljnije za potrošača. Za ugovore sa kompanijama je ustanovljeno sedište naše firme kao sudska nadležnost. Za ugovore sa potrošačima iz zemalja članica EU priznajemo domicilni sud potrošača.

Priznajemo ombudsmana na internetu za vansudsko poravnanje spora:
Internet Ombudsmann, ulica Margaretenštrase 70/2/10, 1050 Beč

17. Zaštita podataka: Zaštita tvoje prvatnosti nam je vrlo važna. U našoj deklaraciji o zaštiti podataka opsežno ćemo
te informisati o postupanju sa tvojim podacima.
Oberhofen, Februar 2013

Rajnhard Šper, menadžer u baštovanstvu
4894 Oberhofen | Kvart 20 |
Austrija | Br. mobilnog +43 664 53 25 487 |
Email: info@energiepflanzen.com
http://www.energiepflanzen.com/
Naši Opšti uslovi poslovanja (OUP) u formi pdf-a: Opšti uslovi poslovanja