Opšti uslovi poslovanja

Naši Opšti uslovi poslovanja važe isključivo za naše kupce iz Austrije i Nemačke, pošto samo iz tih zemalja može direktno da se naruči preko naše onlajn-prodavnice.