Zaštita podataka

Zaštita podataka:
Ukoliko nam saopštite lične podatke, mi ćemo ih obraditi sa posebnom pažnjom i ophoditi se prema njima po propisima o zaštiti podataka. Ovaj sajt koristi Google Analytics, službu za analizu web-stranica Google Inc. („Google“) Google Analytics koji koristi takozvane „Cookies“, tekstualne datoteke, koje će biti memorisane na vašem kompjuteru i koje će izvršiti analizu web-stranice i omogućiti Vam korišćenje. Informacije koje se stvore putem tih tzv. “kolačića” o korišćenju ovog sajta (uključujući i Vašu IP-adresu), biće prebačene na Google-server u USA i tamo sačuvane. Google će koristiti te informacije da proceni Vaše korišćenje sajta, kako bi sastavio izveštaje o aktivnosti web-sajta za web-operatera i pružio druge usluge povezane sa upotrebom sajta i interneta. Google takođe može preneti ove informacije na treća lica, ukoliko to zakon zahteva ili gde treća strana po nalogu Google-a obrađuje ove podatke. Google neće niukom slučaju povezati Vašu IP-adresu sa bilo kojim drugim podacima u Google-u. Možete sprečiti instalaciju “kolačića” izborom odgovarajućeg softvera na svom pretraživaču; mi međutim napominjemo, da u tom slučaju nećete moći da koristite u potpunosti sve funkcije ovog sajta. Korišćenjem ove stranice Vi izjavljujete saglasnost da Google izvrši obradu podataka o Vama, na napred navedeni način i za već navedene svrhe.