Karakteristike topole, vrbe i bagrema u brzorastućim planatažama


Sadnja energetskog drveća

 • Krajem marta do najkasnije sredine maja (u visokim oblastima)
 • Reznice (ca. 20 cm), štapovi (1 – 2 m) ili jednogodišnje sadnice sa korenom (1 – 2 m) 20 – max 50 cm posaditi u zemlju i dobro nabiti
 • Povezana sadnja jednoredna (1.500 – 8.000 kom.) ili dvoredna  (40 – 80 u jednom redu), između njih staza (2,5 – 3 m, ca. 13.000 kom./ha)
 • ne postavljaju visoke zahteve po pitanju zemljišta i klime  (varira u zavisnosti od vrste, moguće i na zemljištima sa maginarnim prinosima) ali su naravno na boljem poljoprivrednom zemljištu  veći prihodi
 • Sadnja: njivu u jesen preorati (uzorati), a na proleće dobro usitniti. Do 0,5 hektara je još moguće ručno obraditi, preko toga  je pametnije saditi mašinski (možemo Vam ponuditi kao našu uslugu u krugu od 200-300 km). Štapovi i biljke sa korenom mogu se i bez dodatne nege zasaditi direktno po livadi.

nazad na početnu stranu

Video o sadnji energetskog drveta

nazad na početnu stranu

Biljna zaštita u energetskoj šumi

 • u godini sadnje mladice koliko je moguće zaštiti od korova,  mehaničkim ili hemijskim sredstvima
 • od 2. godine pa do kraja ukupnog trajanja korišćenja skoro da i nije potrebna dalja obrada
 • pojave značajnijih štetočina i bolesti do sada samo u malim razmerama

nazad na početnu stranu

Đubrenje energetskog drveta

 • nije obavezno, ali je moguće postići neznatno povećanje prinosa  (do  100 kg N/ha)
 • u godini sadnje ne đubriti ( loše zreljenje u jesen!)
 • Korisno je, ako postoji mogućnost, đubrenje kompostom, stajskim đubrivom i pepelom

nazad na početnu stranu

Energiewald Ernte Gehoelzmaehhaechsler Class Jaguar
Žetva energetske šume kombajnom za grmlje Class Jaguar

Žetva brzorastućih plantaža

 • u pauzi vegetacije između decembra i marta
 • u zavisnosti od povezanosti sadnje i vrste biljke, svakih 2 – 10 godina (vrba i bagrem češće nego topola, uže povezivanje skupova odn. kod mehaničke žetve češće nego kod širokih skupova i ekstenzivnih metoda žetve)
 • sa prepravljenim beračem za kukuruz i prilagođenim pojedinostima, moguće je potpuno mehanički, ekonomski je isplativije ukoliko zemljište nije previše udaljeno i veličine je od oko 3 ha
 • kod malih površina polumehanički sa motornom testerom i adekvatnom prikolicom za prevoz drveta
 • Otprilike 5 žetvi (20 – 25 godina trajanja korišćenja), zatim krčenje šumskom frezom i novo zasađivanje ili druga poljoprivredna upotreba
 • Tehnika grejanja: uobičajeno grejanje na usitnjeno drvo/iverje nakon sušenja na ispod 30% vlage ili sveže ubrano se dovodi direktno u toplanu odn. do centralnog grejanja

nazad na početnu stranu

Frisches Hackgut aus einem Vollernter.

Sveže iverje iz žetve

Prinosi iz energetske šume

 • 7 – 15 atro tona (apsolutno suva = suva masa) po ha i godini, do 20 atro tona kod topole pri optimalnim uslovima

nazad na početnu stranu

Pravne napomene (za Austriju)

 • do 10 godina nakon osnivanja se mora prijaviti nadležnoj službi opštine ili okuga
 • uzeti u obzir odstojanje do susednih parcela: min. 3 m do maks. 10 m ( preporučujemo za okretnicu)
 • molimo da obavezno pre naručivanja proverite odgovarajuće nacionalne zakone!

nazad na početnu stranu

Energetske biljke povoljno kupiti preko interneta

Onlajn-prodavnica

http://www.energiepflanzen.com/pappel-weide-und-robinie-im-kurzumtrieb/