Polovnija

Paulownia tomentosa ili P. elongata (+ Klon Shang Tong), carska polovnija, carsko drvo ili kiri, nije ekstenzivna energetska biljka u pravom smislu te reči . Ovo drvo, naravno, može da se koristi i kao energetsko, čitaj grejno, drvo jer ima enorman prirast, ipak za tu polovniju postoje daleko korisnije mogućnosti korišćenja.

Kao vredno drvo za različite sportske artikle ( daske za surfovanje, skijanje, snoubordove, skejtove,…), u proizvodnji brodova i aviona i svugde gde se traži lako, ali stabilno, savitljivo drvo, te je time paulovnia danas tražena sirovina.

Jednogodišnje drvo polovnije

brodova i aviona i svugde gde se traži lako, ali stabilno, savitljivo drvo, te je time paulovnia danas tražena sirovina.

Pošto se tokom gajenja vrednog drveta tendenciozno ide na veće prečnike (30 -50 cm) brojevi komada po hektaru su  smanjeni sa 300 – 1500 po hektaru (već prema prirastu).Moguće vreme delovanja može da se kreće između 8 i 12 godina.

Sađenje se vrši od sredine aprila do sredine maja sa prevremenim junskim bijlkama, ili “invitro”, kada se umnožava kao ćelijska kultura ili sa korenskom mladom lozom vađenicom, što se pre svega čini interesantnim  za velike sadnje.”

“Odgovarajuće oblasti gajenja paulovnije mogu da se nađu u Evropi na blagim, niskim lokacijama, oblastima gde se gaji vinova loza ili u mediteranskim oblastima. Padavine od 550-650 mm su neophodne za ovu kulturu, pre svega u prirastu. Polovnija u kulturi probija žilama i dublje slojeve tla i time je i tokom dužih sušnih perioda dobro snabdevena vodom. Nepodesna mesta za gajenje vrednog drveta su mesta sa kasnim mrazevima ili veoma kratkim sezonama, jer drvo tada relativno kasno dozreva, zbog čega u mestima sa oštrom klimom dolazi do oštećenja prouzrokovanim mrazom na vrhu drveća. Za proizvodnju energetskog drveta to, u principu, nije problem, za paulovniju u gajenju je to, pak, prepreka. Takođe su nepovoljni stalna vlažnost ili veoma teška tla.”

“Trenutno pokušavamo preko preko partnerskih firmi da bolje istestiramo sorte otporne na mraz (površine na kojima se vrše testovi su u Nemačkoj) da bismo sa strane mogli da preporučimo povoljne klimate za sadnju polovnije.”

Paulownia tomentosa u Nemačkoj

Kupovina polovnije online