Mi o nama – svaki poljoprivrednik može da postane isporučilac energije!

Reinhard Sperr - profesionalni baštovan i stručnjak na temu Miskantus i energetske biljke

Ljubav prema prirodi i biljkama je kod Reinhard Sperr-a počela od kolevke. Odrastao na roditeljskoj farmi u Oberhofen-u na jezeru  Irrsee, ekspementisao je već kao dečak sa različitim biljnim vrstama i njihovom uzgoju.

Tako su vrlo rano postavljene tračnice za uspešnu budućnost Reinhard Sperr-a kao samostalnog profesionalnog baštovana, te je 2000. god. dobio licencu za poslovanje.

Od 2005. Reinhard Sperr se intezivno bavi temom energetskih biljki koje svakog poljoprivrednika mogu da pretvore u prizvođača energije! Fasciniran činjenicom da energetskim biljkama može odgovoriti na jedan deo rešenja budućih energetskih pitanja, rešio je da se na tu temu specijalizuje – sa uspehom!

Trenutno kupci iz više od 13 zemalja imaju poverenja u njegove proizvode i usluge, i u relevantnoj poljoprivrednoj sceni poznat je daleko van granica Austrije. Savetima on podržava poljoprivrednike, kako da na primer na teško pristupačnim ili slabo obradivim površinama zasade energetske biljke ili da se potpuno preorijentisu na njihov uzgoj.

Ekološke vrednosti:

Energetske biljke daju, već posle prve sadnje, višegodišnje prinose, koji su do 4x veći nego, na primer, što bi to bio slučaj sa normalnom šumom. Zatim, 1 hektar energetske šume zamenjuje 4.000 do 7.000 litara lož-ulja godišnje. Sa ekološke tačke gledišta ovi brojevi ne slute ništa dobro, ali je u ovom slučaju upravo obrnuto. Energetske šume pružaju prirodno utočište za životinje, a zemljište zbog dubokog korenja postaje rastresito i u poređenju sa zemljoradnjom je samo neznatno opterećeno mašinama. Sredstva za zaštitu bilja ili đubrivo se vrlo malo, odnosno ne moraju se uopšte koristi prilikom uzgoja.

Posebno zanimljivo: Energetske šume su CO2 neutralne! To znači da drvo prilikom sagorevanja biomase ne proizvodi količinu CO2 koju za života nije već pretvorilo u kiseonik.

Kako će snabdevanje ljudi energijom u budućnosti biti osigurano, čak ni Reinhard Sperr ne može tako jednostavno odgovoriti.
On već sada upečatljivo dokazuje zanimljive i održive mogućnosti da zameni fosilna goriva CO2 neutralnim, obnovljivim sirovinama, i to u vremenu, u kojem tema energetskih biljaka stoji tek na početku alternativne proizvodnje biomase.

Kao stručnjak, Reinhard Sperr sa svojim know-how znanjem i odgovarajućim biljnim materijalom, stoji svakom poljoprivredniku na raspolaganju i tako im otvara vrata da postanu energetski dobavljači!  Ovde bi verovatno bio kraj bajke – priča o uspehu Reinhard Sperr-a i njegovim energetskim biljkama se nastavlja!

Kontakt