Kako funkcioniše naša prodavnica?

Prodavnica je podeljenja u više kategorija. Proizvodi su podeljeni na vrste a ovi ponovo na marke. Uvek su nabrojani sa najznačajnijim informacijama. Ako ste zainteresovani za dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na info@energiepflanzen.com.

Ako želite da kupite proizvod molimo da izaberete odgovarajući paket pod opcijom “Izbor proizvoda” i na kraju pritisnite dugme “U potrošačku korpu”.Sada je u potrošačkoj korpi.Tamo možete da promenite broj komada (Standardno je 1 paket).Koliko će komada biti u paketu zaključite prema odabiru proizvoda.Taj broj se u prodavnici ne može menjati.Ako nedostaje izvesna količina kontaktirajte nas direktno na info@energiepflanzen.com. Tamo ćete dobiti informaciju da li je moguća neka drugačija narudžbina. Minimalna količina koja se može naručiti je najmanja navedena jedinica u prodavnici!