Kako online da platim preko PayPal-a odn. kreditne kartice?

Nakon završetka narudžbine, kada ispunjavate podatke o isporuci i računu i kada prihvatite Opšte uslove poslovanja, ispod opcije metode plaćanja izaberite Paypal – nije potreban račun kod Paypal-a i na kraju kliknite na dugme
Kupovina.

Potom ćete imati više mogućnosti da obavite plaćanje.

1 Plaćanje putem PayPal-a:
Na lični račun ulogujte se preko e-mail adrese i lozinke.Proverite i potvrdite plaćanje na računu.Na kraju se nalog za plaćanje automatski šalje na e-mail adresu. PayPal Payments Standard 2.0

2. Sa izveštajem o zaduženju ili kreditnom karticom kao gost na PayPal-u:
Ovde nije potrebna kreditna kartica. Na prikazanim poljima upišite broj kreditne kartice, važnost i kontrolni broj kartice, kao i lične podatke. Nakon što kliknete na dugme Dalje proverite i potvrdite nalog za plaćanje. One se šalju mailom na navedenu adresu. PayPal Payments Standard 2.0