Čemu služe cookies (kolačići)?

  • Čemu služe kolačići prilikom naručivanja? Da li se pri tom moji podaci ilegalno memorišu?    

Ne, nikakvi podaci o ličnosti se ne memorišu bez predhodnog upita.
“Pomoću kolačića se najpre brišu eventualno prisutne stare potrošačke korpe, odn. međumemorisanje trenutnih
potrošačkih korpi u cilju preuzimanja na SSL bezbednoj stranici sa koje se onda može izbrisati narudžbina.”

  • Kako onda da naručim preko ove prodavnice kada su deaktivirani kolačići?     

Ne, kolačići su ,nažalost, tehnički preduslov da bi se u ovom sistemu prodavnice moglo naručivati.

  • Da li su onda to znači da su kolačići nesigurni?  

Pošto bez Vaše saglasnosti ne vršimo međumemorisanje podataka preko kolačića, bićete sigurniji pomoću ove tehnike nasuprot tehnika preko kojih se upravlja podacima o potrošačkoj korpi i ličnim podacima na serveru prodavnice. Time, naime, izbegavate mogućnost da se podaci o potrošačkoj korpi ili podaci koji se odnose na ličnost duže vremena zadrže na našim serverima. Ovi kolačići služe da Vas automatski prepoznaju prilikom sledeće posete i da Vam uštede vreme da se ponovo prijavljujete. Time, naime, izbegavate da se podaci o korpi sa robom ili podaci koji se odnose na ličnost duže vremena zadrže na našim serverima.
Ovi kolačići isto tako služe da Vas automatski prepoznaju prilikom sledeće posete i da Vam uštede vreme da se ponovo prijavljujete.