Miscanthus giganteus (слонска трева, китайска тръстика), Sida, енергийно дърво топола и върба като енергийна гора

Ние сме си поставили за цел онлайн да ви посъветваме възможно най-добре за енергийните растения Miscanthus giganteus (слонска трева) и топола и върба като бързооборотно енергийно дърво.

Ние сме убедени, чеенергийните дървета и треви като Miscanthus giganteus представляват ефективна алтернатива на традиционното производство на биомаси. На нашата уебстраница желаем да ви съобщим всичко необходимо за залесяването с тополови или върбови резници и корени на мискантус, отглеждането, префосионалното прибиране на реколта, както и използването на дървените стърготини.

Тук са нашите основни дейности и онлайн-услуги на тема мискантус и енергийна гора: