Доклад за върбова и тополова плантация


Днес искаме да Ви представим извършеното от нас засаждане в близост до Линц.
Г-н Войзетшлегер заедно с нас превърна част от своите зелени площи в енергийни и сега след 3 години след засаждането ни предава какво е постигнал.

 

 

Тополи в годината на засаждане

Върбово поле в 1-та година след засаждането, в края на лятото

Преди това някои проектни особености:

Парцелът е разположен на 800 м височина над морското равнище и на база на нашия опит това е относително високо за засаждане на енергийна гора и той не е оптимално подходящ за всички енергийни растения. При този специален случай имаше и почва, която е под средното ниво. Освен това, каменистите терени биха направили засаждането трудно. Поради това се е стигнало до търсене на други възможности. И така се стигна до „плодотворното“ сътрудничество с Energiepflanzen.com.

 

 

Резници в детайли

Поставяне на резници в детайли

 

Целият хектар не беше засят с върби и тополи.

 

Голяма част от резниците бяха шведски върбови клонинги с 3 сорта Tora, Tordis и Inger. Малка част от площта беше засята с тополи Max4.

 

 

Монтиране на садачна машина към трактора

Поради обстоятелствата беше договорено при пролетното засаждане резниците да се засаждат автоматично чрез садачната машина. Засаждането беше организирано от нас.

Гъстотата за засаждане е избрана за една средна ротация (прибл. 3-5 години) и редовото разстояние подпомага прибинането на реколтата със самоходен комбайн.

Напъпването в годината на засаждане беше добро и едва може да се разпознаят тополите от върбите.

Напъпване на резници в детайли

Е, след 3 години нещата изглеждат съвсем по друг начин: вижда се, че върбите растат сравнително по-добре, отколкото тополите. Местоположението и надморската височина са също от решаващо значение.
След 3 години върбите се събират за пръв път със самоходен комбайн.

Резултатът от реколтата е впечатляващ: през тази година бяха събрани върбови площи с 0,6 хектара и г-н Войзетшлегер получи над 10 атротона дървени стърготини! Дървесните стърготини се изсушават с помощта на отпадната топлина на собствена фотоволтаична система. При това той получи много добро качество на дървените стърготини.

 

Ред от тополи

Тополи през първата година на засаждане, в края на лятото

Върби в края на лятото през годината на засаждане

Засаждане на върби през първата година

 


Comments are closed.