Колко защитени са моите данни?

Всички данни, предоставени ни от нашите клиенти, се обработват строго поверително и не се прехвърлят или предават по друг начин на трети лица срещу заплащане или безплатно. Изключение от това правило са:
а) предоставяне на информация за изпълнение на регулаторните изисквания, съдебни поръчки, правни спорове, данъчни ревизии и др .;
б) предоставяне за извършване на договорните задължения между договорните страни (като например закупуване на допълнителни услуги) например пощенски услуги.
Нашите агенти са се ангажирали да спазват регламент за защита на личните данни.