Miskantus giganteus (Slonova trava, kineska trska), Sida, energetsko drvo, topole i vrbe kao energetska šuma

Mi smo sebi postavili za cilj da Vas najbolje moguće onlajn informišemo o energetskoj biljci Miskantus giganteus (slonova trava) kao i o ogrevnom drvetu brze reprodukcije – topoli i vrbi.

Zato što smo uvereni u to, da energetsko drveće kao i energetske trave kao što je Miskantus giganteus predstavljaju efikasnu alternativu tradicionalnoj proizvodnji biomase, želimo da Vam na našem sajtu istaknemo sve značajno o uzgoju topolinih i vrbinih reznica kao i Miskantus-rizoma, sadnji, profesionalnoj žetvi kao i o korišćenju drvenog iverja.

Ovo su naša težišta i online-usluge na temu Miskantus i energetska šuma: