Trendovi u gajenju ekstenzivnih energetskih useva 2014: Topola, vrba ili robinija u šumi sa energetskim usevima? (Deo 1)

Topole Matrix

Nova sezona energetskih useva 2014. je neposredno pred nama, ali ipak neki poljporivrednici još ne zanju šta će da sade ove godine. Kod ekstenzivnih energetskih useva treba vršiti dugoročno planiranje i ne odlučivati se samo za dolazeću sezonu. Naravno da je topola favorit među drvećem, kao i uvek. Ona je bila prividno na lošem glasu poslednjih decenija (manje kalorično drvo, nema neku grejnu snagu,…) dok sada mogu biti i jesu sađene pored adskih šuma sve više i više u oblasti energetskog drveća. Izazovi su, kao i kod vrbe, u velikoj vlazi prilikom seče (50-60% sadržaja vode)

Zweijaehrige Pappelruten Max 4 im Winter

Dvogodišnji prutovi topole Max 4 zimi

kao i u zavisnosti od sorte u slučaju napada bolesti. Pre svih, gljivične boleste mogu da prozrokuju štete koje mogu imati posledice od smanjenog prinosa do kompletnog izumiranja. Kao robusne sorte,  što uvek, naravno, zavisi od lokacije, ovde mogu biti pomenuti Max-Klone, “Hybrid 275″, “Muhle Larsen” i “Androskoggin” . “Matrix”, noviji uzgoj kao i “Kornik”, u prvim godinama sadnje pokazuju dobre nastavke. Za ozbiljniji sud po pitanju ovih sorti trenutno imamo vrlo malo iskustva.

Kod drveća je robinija (zove se još i akacija) u međuvremenu prestigla vrbu, što po mom mišljenju nije potpuno ispravno. Sigurno da robinija dobija bodove preko znatno vlažnije i gušće seče, što pre svega može biti interesantno za dobijanje energije ili prodaju jedinice toplote. Uostalom, robinije su znatno podesnije za transport u komadu nego vrba ili topola. Ipak, na standardnim lokacijama po svim pravilima ne može da priđe prinosu topole ili vrbe.

Kod vrbe videli bismo još znatan potencijal na hladnijim mestima, mestima na visini, kao i na vrlo svežem ili delimično mokrom tlu. Takođe, uvek ponovo “zagriženi” fanovi vrbe dokazuju da švedski klonovi vrbe (kao što je Tora, Tordis, Inger) mogu da konkurišu topoli po pitanju prinosa na dobro snabdevenom tlu. Evo jedan film koji dokumentuje sadnju vrba, odn. njenu seču.

Potpunosti radi, neka bude pomenuta paulovnija (carska paulovnija, kiri). Ona zbog nesigurnosti u odnosu na postojanost na mraz i prinos igra još podređenu ulogu i zato je mi aktivno ne preporučujemo. Manje količine paulovnije za probne površine svakako šaljemo.

Generalno, potražnja ove godine tendenciozno raste, što ima veze sa visokom cenom drveta (pojedinačno preko 30,00€/m³ pilotine, preko 130,00€ po atrotoni!) i više zbog srednje cene na tržištu žitarica. Ako EU dalje pojača napore po pitanju nastojanja životne sredine u pravcu Greening  sa te strane bi se moglo računati na jače podsticaje.

Pelceri vrbe za kratku rotaciju


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>