Eksperimentalni izveštaj sa plantaže vrba i topola

Danas želimo da Vam pružimo uvid u sadnju koju smo sproveli u blizini Linca. Gospodin Vojzetšleger je zajedno sa nama pretvorio jedan deo njegovih zelenih površina u energetsku površinui sada, tri godine nakon sadnje, nam daje prvu povratnuinformaciju.

 

 

Najpre, pak, još nekoliko detalja o projektu:

Topole u godini sadnje

Polje vrba u 1. godini posle sadnje, kasno leto

Njegovo zemljište na 800 metara nadmorske visine je na relativno velikoj visini što se tiče sadnje energetskih drveća i, po našem iskustvu, nije baš optimalno i za sve energetske useve. U ovom specijalnom slučaju bilo je pridodato i podprosečno tlo. Osim toga, kameno tlo je dodatno otežavalo sadnju. Ali pošto šuma u vlasništvu donosi premalo prinosa za lične potrebe tražile su se druge mogućnosti. I tako je došlo do “plodonosne” saradnje sa Energiepflanzen.com.

 

Detalj umetanje izdanaka

Detalj izdanci

 

Nepun hektar je je bio zasađen vrbama i topolama.
Veliki deo izdanaka se bili švedski klonovi vrbe u 3 sorte tora, tordis i inger. Manji deo površine je bio zasađen topolama sorte Max4.

 

 

Nadogradnja mašine za slaganje na traktor

Na osnovu činjenica sporazumeli smo se da se izdanci potpuno automatski sade u prolećnoj sadnji pomoću mašine za slaganje. Shodno tome mi smo organizovali sadnju.
Gustina poruba je izabrana za srednju seču šume (oko 3-5 godina) i redni razmak potpomaže seču kombajnom.

Pupanje u godini sadnje je bilo zdravo i još ne prepoznajemo razliku između topola vrba.

Ipak, nakon 3 godine sve već izgleda drugačije: Prepoznaje se da vrbe već na očigled značajno brže rastu od topola.

Detalj pupanje izdanaka

Lokacija i nadmorska visina im dakle sasvim ide u prilog. Nakon samo 3 godine su vrbe sada po prvi put sečene pomoću kombajna.

Rezultat seče može da se vidi: u ovoj godini posečena je površina sa vrbama od 0,6 hektara i gospodin Vojzetšleger je dobio preko 10 atrotona seckanih otpadaka. Pilotina se suši pomoću neiskorišćene energije uređaja tipa Photovoltaik. Time će se očuvati veoma dobar kvalitet seckanih otpadaka.


Comments are closed.