Uputstvo za predstavu: Praxistag Bioenergie, Wieselburg, Österreich, 30.01.2015

Energieholz Feldbegehung Niederösterreich 2015

Bioenergetski dan prakse – koristite prirodni ciklus

Seča polja tople pomoću tehnike za sečenje Woodcracker i opsežna ponuda informacija kompanijeWESTTech i partneri sa polja istraživanja i razvoja Technopola iz Vizelburga.

Program:

10.00 do 12.00 časova:Prikaz seče

  • Seča polja topole pomoću tehnike za sečenje Woodcracker
  • Ilustracija lanca logistike za seču, usitnjavanje, transport, skladištenje
  • Informacije o terenu za energetska drveća
  • Informacija i prikaz rekultivisanja površine sa energetskim drvećem
  • Mogućnosti iskorišćenja useva
  • Izložba i prezentacije firmi

Od 12:30 : Ekspertska grupa o analizi dana prakse

 Naknadni izveštaj o predstavi:

Uprkos jakom snegu okupila se znatna grupa  interesenata za energetska drva na danu prakse bioenergije u Vizelburgu.

Pokazani uzorak terena topole u šumi sa energetskim drvećem je postavljen pre tek 5 godina sa tri različite kolone topola: Italijanske AF2 i AF8, kao i domaća Max 4. Mlada šuma mora da se natprosečno oceni, kvalitet tla i vodosnabdevanje veoma odgovaraju korišćenim topolama.

Na improvizovanoj bini govorili su predstavničke firme, kao i vlasnici. U prilogu par impresija o predstavi.

Pappel-Lagerung zum Abtrocknen, Skladištenje topola za sušenje

Posečena stabla topole na gomili za sušenje

Topola Max 4 nakon 5 godina, Pappel Max 4 nach 5 Jahren

5-ogodišnje stablo topole nakon seče u šumi sa energetskim drvećem,

Obnova njive nakon sadnje šume sa energetskim drvećem, Wiederherstellung Acker nach Energiewald Bepflanzung

Rekultivisanje šume sa energetskim drvećem pomoću glodalice sa zemlje

Uređaj sa sečenje drva marke Bündler na bageru, transport prikolicom, Pappel-Holzernte, Abtransport aus Energiewald

Uređaj sa sečenje drva marke Bündler na bageru, transport prikolicom,

Uređaj sa sečenje drva marke Bündler montiran na traktoru, Fäller Bündler auf Traktor montiert

Uređaj sa sečenje drva marke Bündler montiran na traktoru

Klešta uređaja sa sečenje drva marke Bündler steže i skuplja stabla topole, Fäller Bündler Zange zwickt und sammelt Pappelstämme

Klešta uređaja sa sečenje drva marke Bündler steže i skuplja stabla topole

Fäller Bündler auf Bagger, Abtransport mit Rückewagen, Uređaj sa sečenje drva marke Bündler na bageru, transport prikolicom

Uređaj sa sečenje drva marke Bündler na bageru, transport prikolicom

 

Oba ova kratka videa daju dobar uvid u rad u šumi sa energetskim drvećem:

Bager sa uređajem sa sečenje drva marke Bündler u seči topole u šumi sa energetskim drvećem /seča kratke rotacije

Rekultivisanje šume sa energetskim drvećem pomoću šumske glodalice/glodalice sa zemlje

Link o predstavi: http://www.ecoplus.at/de/ecoplus/technologie-forschung/event/praxistag-bioenergie

Mesto: TIC – Tehnološko-istraživački centar Vizelburg, Gewerbepark Haag 3, 3250 Wieselburg-Land


Comments are closed.